Medzinárodná konferencia o záchrane kultúrnych pamiatok

Medzinárodná konferencia o záchrane kultúrnych pamiatok

Dňa 25. novembra 2015 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante uskutočnila medzinárodná konferencia o záchrane kultúrnych pamiatok a ich prínose pre cestovný ruch. Organizátormi konferencie boli Mesto Galanta a Občianske združenie Neogotický kaštieľ Galanta v spolupráci s komisiou obchodu, cestovného ruchu a komisiou kultúry a medzimestských vzťahov. Hlavným cieľom konferencie bolo cez úspešne zrealizované projekty poukázať na význam a prínos v oblasti cestovného ruchu a rozvoja miest ako aj na ekonomický rozmer investovania do historických objektov. Odborníci z rôznych oblastí, ich zaujímavé prednášky a pútavé prezentácie plné nápadov a poznatkov, prilákali až 145 účastníkov. Stretli sa ľudia zo siedmich krajín (Maďarska, Rakúska, Českej republiky, Ukrajiny, Ruskej federácie, Talianska a Slovenska), čo nás utvrdilo v tom, že táto téma je pútavá a prospešná pre celý región. Mesto Galanta v budúcom roku plánuje opätovne organizovať konferenciu na túto tému, lebo sme presvedčení, že téma záchrany pamiatok a rozvoja cestovného ruchu je nevyčerpateľnou a zároveň dôležitou súčasťou života samospráv. Poďakovanie patrí našim účinkujúcim, ktorí sa podelili o svoje bohaté skúsenosti v oblasti obnovy pamiatok a cestovného ruchu.

Zsolt Takáč, Viceprimátor mesta Galanta
Garant konferencie