English EN Slovak SK

Marketing Identity 2016 : Brands we love 8.-9.11.2016

Marketing Identity 2016 : Brands we love 8.-9.11.2016

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

Marketing Identity 2016 : Brands we love 8.-9.11.2016

Trnavský samosprávny kraj a Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko  ako generálni partneri podujatia, prispeli k uskutočneniu 13. ročníka konferencie Marketing Identity 2016 : Brands we love, ktorá sa uskutočnila v dňoch 8.-9.11.2016 na Smolenickom zámku.

Medzinárodná vedecká konferencia Fakulty masmediálnej komunikácie bola zameraná na  najnovšie trendy marketingu.  Bola rozdelená na päť sekcií v ktorých sa diskutovalo na témy identifikácie a budovanie značiek v médiách, ich hodnoty, spotrebiteľské vnímanie a ch postavenie na súčasnom trhu. Klaster RR sa konferencie zúčastnil v rámci prípravy spoločných aktivít a projektov s Fakultou masmediálnej komunikácie v oblasti spolupráce verejného a súkromného sektora v regionálnom cestovnom ruchu. V rámci konferencie Klaster RR prezentoval prítomným svoju činnosť a aktivity, ktoré plánuje do budúcnosti.

Po zahájení konferencie bolo podpísané MEMORANDUM o partnerstve a spolupráci v oblasti zachovávania, podpory a propagácie regionálnej identity v Trnavskom samosprávnom kraji, medzi Klastrom regionálneho rozvoja  – západné Slovensko a Fakultou masmediálnej komunikácie.

Memorandum o partnerstve a spolupráci

Shape
Shape
Secured By miniOrange