Kraj ako destinácia pre nemeckých turistov

Kraj ako destinácia pre nemeckých turistov

Dňa 28. augusta 2015 sa uskutočnilo rokovanie na úrovni Sekcie regionálneho rozvoja so zástupcami letiska Piešťany za účelom hľadania možnosti spolupráce. Stretnutie nadviazalo na rokovania letiska s mestom Piešťany a OOCR Rezort Piešťany, ktoré zatiaľ nepriniesli hmatateľné výsledky. Konkrétny návrh spolupráce zo strany letiska je prioritne orientovaný v 1. fáze na destináciu Nemecko.

Následne sa uskutočnilo rokovanie s predstaviteľom cestovnej kancelárie EuroMed Slovensko. Od januára 2015 vystupuje CK pod overenou značkou MediKur Reisen GmbH s pobočkami po celom území Nemecka. Jej klientela je zameraná na kúpeľný turizmus a to v krajinách ako sú Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Taliansko ako aj na domácom území. V rokoch 2013 a 2014 organizovali spolu 5 a potom 12 letov (lietadlá typ ATR-42 s cca. 35 pasažiermi). Ambíciou na rok 2016 je uskutočnenie 16 letov (lietadlá typ ATR-72 s cca. 65 – 70 pasažiermi) a tiež rozšírenie klientely, prípadne získanie novej mladšej generácie turistov.

Počas stretnutia prišlo ku konkrétne zadefinovaným možnostiam spolupráce s tour operátorom MediKur Reisen GmbH formou marketingovej podpory (spoločná „roadshow“ po viacerých mestách Nemecka začiatkom roka 2016, účasť na najväčšom odbornom medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu v Berlíne na jar 2016). Prioritné zameranie aktivít predmetnej kooperácie bude na liečebnú turistiku a alternatívne budú členovia klastra zapojení do propagácie regiónu vlastnými produktovými balíčkami. Podpora letiska v jeho rozvoji nadväzuje na zvýšenie jeho regionálneho významu.

V súčasnosti pripravujeme následné rokovania s mestom Piešťany a Piešťanskými kúpeľmi pre dosiahnutie synergického efektu na regionálnej úrovni.