Konferencia Smart Cities 2016

Konferencia Smart Cities 2016

 

Trnavský samosprávny kraj, Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko a vydavateľ časopisu  Smart Cities (magazín o chytrých technológiách pre efektívnejšiu správu miest a obcí) usporiadali dňa 4. februára 2016 v priestoroch zrekonštruovanej trnavskej Synagógy status quo ante Konferenciu časopisu Smart Cities.

Zúčastnilo sa jej viac ako 100 pozvaných primátorov miest, ich zástupcov, pracovníkov ministerstiev a manažérov rôznych podnikateľských subjektov a organizácií. Konferencia sa uskutočnila s podporou Združenia miest a obcí Slovenska.

Konferenciu otvoril JUDr. Marek Turanský, MBA – riaditeľ Sekcie regionálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja, ktorý zároveň predstavil účastníkom priebeh realizácie projektu obnovy Synagógy, ktorý Trnavský samosprávny kraj realizoval v roku 2015 z prostriedkov EU a vlastných zdrojov.

Celodenný program bol rozdelený do tematických blokov – financovanie mestského rozvoja, inovácie v správe mesta, verejné obstarávanie a Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko. V rámci programu účastníci získali informácie o aktuálnom stave nového Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), množstvo praktických návodov na postupnú tvorbu inteligentného mesta s ohľadom na vhodné koncepcie a technológie ako aj námety na obnovu a využitie verejných priestranstiev. Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko prezentoval svoj účel, prioritné ciele, plánované aktivity pre rok 2016 a v neposlednom rade výhody členstva.

 

Fotogaléria: