English EN Slovak SK

Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko na konferencii Megatrends and media 2017

Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko na konferencii Megatrends and media 2017

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko na konferencii Megatrends and media 2017

Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko a Trnavský samosprávny kraj ako generálni partneri podujatia, prispeli k uskutočneniu ďalšieho ročníka konferencie s názvom Megatrends and media 2017, ktorá sa konala v dňoch 25.-26.4.2017 na Smolenickom zámku.

Medzinárodná vedecká konferencia Fakulty masmediálnej komunikácie bola zameraná na  budúcnosť médií a prišli odborníci z Českej republiky, Poľka, Španielska a Rumunska a taktiež pozvanie prijal aj ctený hosť prof. Masayuki Uemura z Japonska, ktorý pracoval pre firmu Nintendo a v súčasnosti prednáša na Ritsumeikan University. Prof. Masayuki Uemura predstavil históriu počítačov, ktorá vzrástla v roku 1970 práve v Japonsku, hovoril o hre Nintendo, o začiatkoch jej pôvodu. Podľa profesora sa hry rozšírili po celom svete z dôvodu, že Japonci dokážu zdieľať pocit a radosť z hier po celom svete. 

Na konferencii boli odovzdané ocenenia ako napríklad cena Granátového Jablka Mariána Matyáša za rok 2017 , ktorú dostal kolektív Rádia Aetter v kategórii „študent“ a cena za spoločenskú zodpovednosť v médiách s názvom Brilliant. 

Predstavené bolo ďalšie úspešné číslo vedeckého časopisu Media Literacy Student Magazine, nové číslo periodika EJMAP, ktoré vychádza už úspešne piaty rok a nové číslo knihy Communication Today.

V priestoroch zámku bolo možné navštíviť aj miestnosť vyhradenú pre autorskú výstavu pedagógov Labyrint umeleckej komunikácie LUUK a výstava kreatívno-experimentálneho fotografického ateliéru KEFA. Pre záujemcov boli k dispozícii na odskúšanie okuliare s virtuálnou realitou, či napríklad aj herná konzola s hrami 80-tych a 90-tych rokov.

Klaster RR sa konferencie zúčastnil v rámci prípravy spoločných aktivít a projektov s Fakultou masmediálnej komunikácie v oblasti spolupráce verejného a súkromného sektora v regionálnom cestovnom ruchu s víziou na spoločné projekty. V spolupráci s UCM FMK, s ktorou sme podpísali aj memorandum o spolupráci zo dňa 8.11. 2016 máme v pláne množstvo aktivít, pri ktorých máme v záujme najmä presadzovanie spoločných záujmov KRR a FMK UCM pri tvorbe jedinečných projektov v oblasti cestovného ruchu v Trnavskom kraji, poskytovanie možnosti odbornej praxe pre študentov, spolupracovať pri vypracovaní a hodnotení bakalárskych, diplomových, ako aj ďalších vedeckých prác s tematikou marketingu a komunikácie v oblasti cestovného ruchu, spoločnú prípravu a organizovanie odborných seminárov, konferencií a podujatí, spoločné vytváranie podmienok pre prípravu a realizáciu zásad a nástrojov regionálneho marketingu, ako aj príspevok ku komplexnému sociálno – ekonomickému rozvoju cestovného ruchu v Trnavskom regióne.

“Tešíme sa na spoločnú spoluprácu s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave a veríme, že svojou podporou prispejeme k napĺňaniu spoločných cieľov v prospech študentov i celého regiónu.” Povedal riaditeľ Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko JUDr. Marek Turanský. MBA.

Shape
Shape
Secured By miniOrange