English EN Slovak SK

Jesenné putovanie po vinohradoch 2017

Jesenné putovanie po vinohradoch 2017

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

Jesenné putovanie po vinohradoch 2017

V sobotu 14.októbra 2017 zorganizoval člen Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko Hlohovecký cech vinárov  4. ročník jesenného pochodu cez vinice hlohovecko-šintavskej oblasti „ Putovanie po vinohradoch“. V krátkom časovom úseku to bola ďalšia akcia, ktorej zámerom bolo pozvať ľudí do krásnej prírody v našom regióne. Na rozdiel od predchádzajúcej akcie „Otvorenie náučného turistického chodníka Poniklec, keď nám počasie neprialo, tento raz akoby nám to chcelo vynahradiť. Príjemné počasie „babieho leta“ prilákalo na štart, ktorý bol pri altánku pod Urbánkom vyše 100 účastníkov. Bolo medzi nimi mnoho detí s rodičmi, prišla aj jedna celá trieda zo ZŠ so svojou pani učiteľkou.  Hneď od začiatku panovala medzi prítomnými príjemná nálada umocnená nádhernými výhľadmi na Hlohovec. Po krátkou príhovore organizátorov tohto podujatia, ponúkol predseda Hlohoveckého cechu vinárov Pavol Tutura dospelých účastníkov pohárom vínka . To už niektorí netrpezliví turisti začali postupne odchádzať na trasu do vinohradov. Okrem peších turistov prišlo na štart aj niekoľko cyklistov, dokonca boli medzi nimi dvaja cykloturisti až zo Zázrivej.

Putovanie po vinohradoch začalo tak ako každý rok vo vinohradoch pána Richarda Sojáka. Tento známy vinohradník a vinár nás už očakával a trpezlivo odpovedal na početné otázky prítomných. Aby to nebolo len v teoretickej rovine, ponúkol prítomným aj zo svojho dobrého vínka.  Tohtoročná trasa putovania bola trošku inovovaná v tom smere, že sme využili pozvanie pána Janka Hubinu, ktorý nás pozval do svojho novo vysadeného vinohradu v lokalite nazývaného Tokajka. S hrdosťou nám ukazoval nový vinohrad, v ktorom vysadil spolu so svojim synom slovenské novošlachtence- modré odrody. Aj keď bola debata s pánom Hubinom veľmi zaujímavá, bolo potrebné pokračovať v putovaní smerom na Damašky, cez vinohrady PD Hlohovec a REVA Bojničky. Vyšli sme z vinohradov a cez Mladý háj sme opustili Šintavskú pahorkatinu. Po prechode cestnej komunikácie spájajúcej Hlohovec s Nitrou sme vstúpili do vinohradov nachádzajúcich sa v predhorí Považského Inovca. Paľo Tutura celú cestu vysvetľoval prítomným rozdielne charakteristiky jednotlivých vinohradníckych lokalít, cez ktoré sme prechádzali. To už sme v diaľke spozorovali cieľ nášho putovania po vinohradoch, ktorým boli vinohrady Ladislava Černého. Tento mladý vinohradník a vinár nás už očakával a ponúkol nám ochutnať zo svojich kvalitných vín. Na rozdiel od minulého roku nás tu čakalo ďalšie milé prekvapenie v podobe Jašterskej kapustnice. Počasie bolo nádherné, ako stvorené pre piknik a tak sa účastníci rozložili po trávniku a v pohode vychutnávali občerstvenie s pekným výhľadom na Hlohovec. Všetko raz končí a tak aj naše putovanie po vinohradoch dospelo k záveru. Nie je nič lepšie pre organizátorov ako keď vidia spokojných účastníkov na záver akcie. Tak tomu bolo aj v tomto roku. Hlohovecký cech vinárov plánuje pokračovať v organizovaní takýchto podujatí aj v budúcom roku, pričom sa chceme zamerať na rozširovanie siete náučných turistických chodníkov v regióne Hlohovec.

Najbližšou akciou cechu je „Požehnanie mladých vín“, ktoré sa uskutoční vo Vieche Jašter dňa 24.novembra 2017, na ktoré Vás touto cestou pozývame.

Ing. Jozef Kertész

Podpredseda Hlohoveckého cechu vinárov

Shape
Shape