Jablkový a kačací fastival Kráľov Brod 7.10.2017

Jablkový a kačací fastival Kráľov Brod 7.10.2017

7. októbra 2017 sa zúčastnil Klaster regionálneho rozvoja spolu so zakladajúcim mčlenom Trnavským samosprávnym krajom na tradičnom Jablkovom a kačacom festivale v obci Kráľov Brod, ktorému zabezpečovala odborné zázemie už tradične a.s. Agrostaar Kráľov Brod organizovaním Výstavy agrotechniky a jabĺk. Samozrejme nemohli chýbať ani na tohtoročnom podujatí tradičné kačacie produkty a v ponúkaní kulinárskych špecialít organizátorom prišli na pomoc miestni farmári, poľovníci a podnikatelia s osúchmi, langošmi, klobáskami a vynikajúcimi jedlami z diviny. Ponuku farmárskych trhov spestrili jablká, ovocné šťavy, džemy, med a ďalšie výrobky. Každoročným organizovaním festivalu i trhov chcú organizátori upriamiť pozornosť odbornej verejnosti a návštevníkov zo širšieho regiónu na opodstatnenosť myšlienky, že potravinový kôš ktorý sa každodenne dostane na náš stôl by mal byť poskladaný predovšetkým z kvalitných výrobkov a z domácej produkcie.  Takýto postoj zabezpečuje producentom domácich potravín potrebný odbyt, zachováva, dokonca vytvára nové pracovné miesta v poľnohospodárstve. Táto myšlienka dostala širokú podporu i v otváracom prejave  festivalu z úst predsedu TTSK Trnava p. Tibora Mikuša.

Súčasťou festivalu boli aj pestré kultúrne vystúpenia speváckych a folklórnych súborov, výstava fotografií, ukážky jurty – bývania nomádskych kmeňov  – a lukostreľba. Návštevnosť podujatia bola naozaj vysoká, odhadom viac ako dvetisíc návštevníkov. Propagačnom stánku KRR a TTSK ponúkol predovšetkým materiály súvisiace s tematikou festivalu –  regionálne produkty a gastronómiu.