English EN Slovak SK

Invest EU – Erasmus + v Senici, 26.5. 2017

Invest EU – Erasmus + v Senici, 26.5. 2017

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

Invest EU – Erasmus + v Senici, 26.5. 2017

Na Námestí Oslobodenia v Senici sa v piatok 26.mája 2017 uskutočnil prvý ročník podujatia Invest EU – Erasmus +, ktorý zastrešoval Europe Direct Senica spolu s trvalým zastúpením Európskej Komisie na Slovensku. Podujatie bolo zamerané na podporu a motiváciu študentov základných a stredných škôl na dobrovoľnícke aktivity, informácie o príležitostiach pre štúdium v zahraničí, či workshopy, diskusie a súťaže zamerané na poznávanie mesta a projektov financovaných z európskych fondov, ktoré zlepšujú život v regióne.

Podujatia sa zúčastnila približne tisícka návštevníkov reprezentovaných asi päticou základných a stredných škôl. Spomedzi vystavovateľov sa zúčastnili organizácie ako Iuventa, Mladiinfo a Dofe, ktoré na svojich stanovištiach pripravili zábavné aktivity.

Svojou účasťou podporil podujatie aj Klaster regionálneho rozvoja Západné Slovensko. V prezentačnom stánku Klastra boli prezentované jednotlivé témy cestovného ruchu, predovšetkým zážitková turistika, cykloturistika a propagácia TTSK ako zakladajúceho člena KRR.

Návštevníci podujatia mali možnosť vybrať si z rôznych informačných a propagačných materiálov. Najväčší záujem prejavili uchádzači o materiály týkajúce sa cykloturistiky a zážitkovej turistiky. Potešili ich aj drobné propagačné predmety a najväčším úspechom bola ocenená hra Poznáš Trnavský kraj, ktorá bola vyvinutá v spolupráci s vydavateľstvom DAJAMA, ktoré je pridruženým členom KRR.

Shape
Shape