INFO KIOSK a jeho inovatívne riešenie

INFO KIOSK a jeho inovatívne riešenie

Ďalšie inšpiratívne stretnutie so spoločnosťou Info Kiosk, na ktorom zástupca spoločnosti p. Kavoň odprezentoval výhody dotykového infokiosku. Infokiosk je zariadenie, ktoré sprostredkuje informácie jednoduchou, pútavou a zároveň prehľadnou obrazovou formou.

V dnešnej dobe, ktorá je zaplavená množstvom informácií je infokiosk vynikajúcou pomôckou na rýchle a efektívne zorientovanie sa v požadovaných a zmysluplných informáciách, ktoré návštevník/turista, potrebuje v danom čase a na danom mieste. Informácie sú podávané na modernej a obľúbenej dotykovej „smartphone“ technológii, ktorá návštevníka vtiahne do sveta informácii nielen pútavou, ale aj hravou formou.

Dotykové kiosky sú určené nielen na Indoor (do interiéru informačnej či turistickej kancelárie, úradu, školy, hotela, konferenčnej miestnosti, tréningového a školiaceho centra…), ale aj Outdoor (do vonkajšieho prostredia parku, námestia, oddychovej zóny –  odolný voči všetkým poveternostným podmienkam, vybavený klimatizačnou jednotkou na zabezpečenie konštantnej teploty zariadení v každom počasí).

Našim cieľom je zosieťovať a prezentovať všetkých aktérov cestovného ruchu v regióne a tak propagovať minimálne v každom okresnom meste kraja, ako aj pri významných pamiatkach rôzne pamätihodnosti, podujatia, služby ako aj atrakcie, ktoré návštevník môže zažiť práve na danom mieste a blízkom okolí. Návštevník nebude obmedzený len informáciami daného mesta, ale bude sa vedieť pútavou formou informovať aj o akciách a atrakciách, ktoré sa nachádzajú aj v iných častiach kraja.

 

Fotogaléria: