Fraštácke putovanie za vínom, 29. apríl 2017

Fraštácke putovanie za vínom, 29. apríl 2017

V sobotu 29. apríla 2017 sa uskutočnil 11. ročník podujatia Fraštácke putovanie za vínom, ktoré organizoval člen Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko (KRR) – Hlohovecký cech vinárov. Cech bol založený v r. 2006 ako dobrovoľné združenie fyzických a právnických subjektov v danej profesii. V tom istom roku zorganizoval Fraštácke putovanie za pivom do ktorého bolo zapojených 16 podnikov za účelom prezentovania nielen piva, ale hlavne kvality podnikov.

Podujatia sa zúčastnilo okolo 300 návštevníkov. Nakoľko má mesto Hlohovec hlboké korene v pestovaní vínnej révy, cech sa rozhodol, že prejde na propagáciu vinárstva a zabudnutých tradícií. Putovanie za vínom sa koná každoročne a záujem o túto akciu z roka na rok rastie. V tomto roku sa do podujatia zapojilo 40 vystavovateľov, ktorí prezentovali svoje produkty na 15 prezentačných miestach v meste Hlohovec. O tom, že je táto akcia populárna svedčí aj fakt, že bolo predaných 1300 vínnych pasov a celkovo sa akcie zúčastnilo viac ako 2000 návštevníkov.

Podujatie sa konalo s podporou Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Prezentačný stánok sa nachádzal na nádvorí pri Vieche Jašter na Starej hore. S návštevníkmi podujatia sme mali možnosť rozprávať sa na aktuálne témy cestovného ruchu.

Túto akciu podporil svojou účasťou aj KRR. Počas prezentácie klastra sme v prezentačnom stánku odprezentovali niektorých členov. Stánok navštívili putujúci priaznivci dobrého vínka, ktorým sme predstavili činnosť klastra a jeho nosné témy. K dispozícii boli aj rôzne propagačné a informačné materiály o Trnavskom kraji, záujem prejavili predovšetkým o materiály venované cykloturistike. Potešili ich aj drobné propagačné predmety.

Zostrih z podujatia nájdete tu.