English EN Slovak SK

Festival vína a jedla CK WINO & DNI WEGRZYNA na MALOM RINKU Poľsko 19.-22.05.2016

Festival vína a jedla CK WINO & DNI WEGRZYNA na MALOM RINKU Poľsko 19.-22.05.2016

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

Festival vína a jedla CK WINO & DNI WEGRZYNA na MALOM RINKU Poľsko 19.-22.05.2016

Turistická prezentácia krajín bývalého Rakúsko – Uhorska v rámci festivalu vína a jedla CK WINO & DNI WEGRZYNA na MALOM RINKU.

V rámci aktívnej spolupráce so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruchu (SACR) a s jej zahraničnými zástupcami v iných krajinách, Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Klastrom cestovného ruchu – západné Slovensko, v dňoch 19. až 22.05.2016, odprezentuje turistický potenciál Trnavského regiónu v Poľskej republike. Turisti z Poľska patria k najpočetnejšej zahraničnej klientele, ktorá navštevuje Slovensko a preto ich oslovíme s ponukou oddychu, relaxu i aktívneho prežitia dovolenkového obdobia. Našou úlohou bude zaujať a vybudovať prepojenie s čo najširším okruhom verejnosti, cestovnými kanceláriami a spoločnosťami venujúcimi sa cestovnému ruchu, tak aby sme do nášho regiónu prilákali čo najviac návštevníkov.

Počas našej  účasti na prezentácii turistických destinácii Generálny konzulát SR v Krakove spoločne so SACR organizujú tlačovú konferenciu, na ktorej budú odprezentovaní aj naši členovia, ktorí sa aktívne zúčastňujú a prispievajú k rozvoju cestovného ruchu v regióne. Účastníkmi konferencie budú zástupcovia poľských médií a cestovných kancelárii z Krakova. Náplňou konferencie bude prezentácia TOP letných turistických produktov, noviniek  a investícii na Slovensku pred nadchádzajúcou letnou turistickou sezónou.

Shape
Shape
Secured By miniOrange