Festival vína a jedla CK WINO & DNI WEGRZYNA na MALOM RINKU

Festival vína a jedla CK WINO & DNI WEGRZYNA na MALOM RINKU

Vďaka  aktívnej spolupráci Trnavského samosprávneho kraja so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruchu a s jej zahraničnými zástupcami v iných krajinách sa Klaster cestovného ruchu –  západné Slovensko zúčastnil turistickej prezentácie krajín bývalého Rakúsko – Uhorska v rámci festivalu vína a jedla CK WINO & DNI WEGRZYNA na MALOM RINKU v historickom centre  v Poľskej republike v dňoch 19. – 22.5.2016. Nami pripravenú prezentáciu malo možnosť vidieť  viac ako  30 000 turistov počas celého podujatia.

Klaster pripravil skvelú a hlavne rozmanitosťou pútavú ponuku pre turistov zloženú z ponuky členov klastra. Na tomto netradičnom veľtrhu cestovného ruchu sa priamou účasťou  propagovala oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany a Slovenské liečebné kúpele.  Snažili sme sa tak spoločne prilákať domácich poľských turistov ako aj návštevníkov z Čiech, Maďarska, Talianska i Nemecka.

Záujem o účasť na medzinárodných podujatiach bola identifikovaná ako požiadavka členov klastra počas osobných  rokovaní a sme radi, že sme možnosť prezentácie využili pre záujmy našich členov. Klaster bol na tomto podujatí prezentovaný aj  v súvislosti s našou účasťou  na tlačovej konferencie Generálneho konzulátu SR  v Krakove spoločne so SACR Poľsko.

Spoločná prezentácia s ostatnými Klastrami a OOCR na území Slovenska  (OOCR Trnava Tourizm, Klaster Orava, Región Liptov, OOCR Vysoké Tatry) bola tento rok kompletná a pre zástupcov cestovných kancelárii poľských médií (Rádio Krakow S.A., televízia Krakow, touroperator ARION, Polska press grupa) transformovala myšlienku, že Slovensko nie sú len Tatry alebo Liptov a Orava, ale aj rozmanitý a jedinečný kraj Trnavského regiónu, resp. celá západná časť krajiny.

Náplňou tlačovej konferencie bola prezentácia TOP letných turistických produktov, noviniek na Slovensku pred nadchádzajúcou letnou turistickou sezónou.

Nepriamou účasťou sa s nami na ponuke v našom regióne podieľali ďalší naši členovia:  vydavateľstvo CBS, s.r.o. www.cbs.sk , Golf Trnava www.golftrnava.eu, Slovakia ring www.slovakiaring.sk, Združenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu a ŠK Kormorán www.zcr-zitnyostrov.sk, Galantsko združenie cestovného ruchu www.galantsko.com, mesto Galanta www.galanta.sk. Návštevníci mali možnosť si pozrieť a ochutnať ponuku vín nášho člena Víno Mahid. Na sobotnom podujatí a súťaži o Slovenskej republike sme návštevníkom rozdávali ceny ako boli zaujímavé a zároveň veľmi praktické mapy z dielne nášho člena vydavateľstva CBS, s.r.o. a tiež víno z produkcie Víno Mahid.

Fotogaléria: