EN SK

EUROPEAN CLUSTER CONFERENCE 2022 s veľkým úspechom

EUROPEAN CLUSTER CONFERENCE 2022 s veľkým úspechom

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

EUROPEAN CLUSTER CONFERENCE 2022 s veľkým úspechom

Na Európskej Klastrovej Konferencii 2022, ktorá sa konala 26.9 v Prahe s podporou European Cluster Collaboration Platform (ECCP), sa KRR odprezentoval v dobrom svetle. Konferencia sa konala v administratívnych priestoroch vedľa O2 Arény. 

Na úvod po prihlásení sa konala v hale 1 Matchmaking aktivita, ktorá bola hlavným ťahúňom celého podujatia. Matchmaking rámci Európskej klastrovej konferencie ponúklo delegátom špeciálny rámec na nájdenie potenciálnych obchodných partnerov vo všetkých fázach dodávateľského reťazca. 

Systém matchmakingu fungoval tak, že si každý člen organizácie vybral z databázy zúčastnených stretnutie v konkrétnu hodinu medzi 9:00-13:00 a mal 20 minút na rozhovor o cieľoch a ambiciách respektívnych organizácii. V rámci našej organizácie sme mali viacero rozhovor a dostali sme veľa zaujímavých kontaktov do budúcna. 

Chodba pred halou 1 bola zahustená stánkami klastrov z celej európy, rôznych európskych programov a organizácií, ktoré spravujú a spájajú práve klastre. 

O 14:00 v hale 2 začínali High level sessions, čo bolo viachodinové prezentovanie a rečnenie predstaviteľov klastrov s rôznym zameraním.

Podujatie sprevádzalo občerstvenie a obed. 

Shape
Shape