EN SK

Deň otvorených búd v Skalici, 21.10.2017

Deň otvorených búd v Skalici, 21.10.2017

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

Deň otvorených búd v Skalici, 21.10.2017

Už od roku 2010 vinohradníci a vinári zo Záhoria pripravujú pre návštevníkov nielen svoje víno, ale tiež pohostenie. Možnosť prezrieť si priestory búd a pivníc sa Vám vyskytuje už pravidelne pri príležitosti dňa otvorených búd na vínnej ceste Záhorie. Tento rok sme mali možnosť zažiť už 8.ročník.

Akcia sa koná pod patronátom Vínnej cesty Záhorie. Tento rok návštevníci začínali vyzdvihnutím preukazov vo Vinárni pri Hájku, kde si mohli pochutiť na príjemnom občerstvení miestnej reštaurácie.

Pre návštevníkov bolo pri tomto ročníku otvorených až 63 „búd“ alebo inak vínnych pivníc. I keď tento rok podujatiu počasie neprialo, ľudí to neodradilo a na víne si pochutnať prišli.

Na podujatí sa tento rok účastnil aj Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko a v spoločnom stánku so svojím zakladajúcim členom Trnavským samosprávnym krajom propagoval cestovný ruch v trnavskom kraji. Prezentácia bola predovšetkým zameraná na regionálne produkty, zážitkovú turistiku a sakrálne a kultúrne pamiatky. V stánku mohli návštevníci nájsť informácie o kraji, zaujímavostiach a potešiť sa aj drobnými propagačnými predmetmi.

Shape
Shape