English EN Slovak SK

Cibuľové slávnosti 19.8.2017, Madunice

Cibuľové slávnosti 19.8.2017, Madunice

Pripojte sa k nám.

Máte aj Vy záujem o vstup do Klastra?

Cibuľové slávnosti 19.8.2017, Madunice

Tento víkend sa v obci Madunice (člen Klastra RR) konal už tradične 22. ročník Cibuľových slávností. Slávnosti boli zahájené súťažami o najväčšiu cibuľu v 2 kategóriách a to o o najťažšiu cibuľu a najväčší obvod cibule. Jedným víťazom sa stal Milan Jurík (na fotografii viď nižšie).

O 14:00 sa konalo mastné cibuľové privítanie pri fontáne za sprievodu bubeníkov Campana Batucada a nasledoval slávnostný cibuľový sprievod.

Počas celého dňa bol pripravený bohatý kultúrny program. Nezabudlo sa ani na detičky, pripravené boli pre ne rôzne atrakcie, trampolína, maľovanie na tvár a veľa iných.

Na podujatí sa zúčastnil aj Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko spolu so zakladajúcim členom Trnavským samosprávnym krajom so svojím propagačným stánkom. Návštevníkom boli predstavené všetky oblasti cestovného ruchu. Hlavný dôraz bol na zážitkovú turistiku. V stánku KRR boli dostupné rôzne propagačné materiály a brožúry. Najväčší záujem prejavili návštevníci o cyklomapy a turistických sprievodcov. Potešili ich aj drobné propagačné predmety ako sú lízanky, či balóny, z ktorých mali radosť hlavne detskí návštevníci.

Shape
Shape