Business Workshop 28.-30.9.2016 – Hotel Kormorán

Business Workshop 28.-30.9.2016 – Hotel Kormorán

Združenie regionálneho rozvoja cestovného ruchu a ŠK Kormorán, člen Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko,  usporiadalo v dňoch 28.–30.9.2016 2. ročník prezentačno-informačného podujatia.

Podujatie bolo zamerané na podporu a rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Klaster RR a jeho členovia prezentovali svoju činnosť a aktivity týkajúce sa danej témy na území Trnavského kraja s cieľom vytvorenia námetov pre sieťovanie partnerov. Vo večernom programe mali účastníci možnosť vzájomne sa zoznámiť, získať nové obchodné kontakty a podnikateľské príležitosti.

Jednou z oblastí spoznávania regiónu západného Slovenska bol aj Trenčiansky kraj, ktorý je výnimočný svojimi tradíciami. Pre ich vyzdvihnutie bola pripravená pre účastníkov ochutnávka vína a chutných špecialít v Hoteli Lipa  v Starej Turej. Súčasťou bola aj prehliadka hradu Beckov a návšteva Gazdovského dvora spojená s prehliadkou tradičných remesiel a ochutnávkou tradičných jedál.

Sme radi, že účastníci podujatia využili možnosť stať sa súčasťou rozvoja  domáceho cestovného ruchu.