Automotive Slovakiaring 2016

Automotive Slovakiaring 2016

Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko ako hlavný partner spolu s  Automobilovým klastrom Slovensko a Slovak Business Agency organizoval dňa 7. júna 2016 1. ročník medzinárodného kooperačného podujatie Automotive Slovakiaring 2016. Spolupráca medzi oboma klastrami, ktorých zakladajúcim členom je Trnavský samosprávny kraj, je želaným výsledkom kooperácie verejnej správy a podnikateľských subjektov.

Podujatie organizované v rámci konferencie zameranej na automobilový priemysel bolo určené pre organizácie a spoločnosti pôsobiace v automobilovom a strojárskom priemysle v konferenčných priestoroch areálu autodromu Slovakia ring  v Orechovej Potôni, ktorý je od roku 2015 členom Klastra cestovného ruchu  – západné Slovensko. Unikátny areál ako jediný na Slovensku ponúka možnosti pre profesionálnych ako aj amatérskych jazdcov automobilov alebo motocyklov.

Účastníci podujatia mali možnosť viesť obchodné rokovania so zástupcami zahraničných spoločností z Ruska, Poľska, Česka, Chorvátska a tiež Talianska, ktoré sa zaujímajú o nadviazanie obchodnej spolupráce so slovenskými subjektami.  Počet účastníkov  64 zo 6 krajín vrátane SR potvrdzuje záujem o bilaterárne rokovania pre nájdenie spoločných prienikov prepojenia.

Atraktívny sprievodný program a profesionálna organizácia vrátane cateringu prispeli k pozitívnej atmosfére pre kreatívne nápady a formy kooperácie medzi zúčastnenými firmami.