Adventná nedeľa v X – bionic sphere

Adventná nedeľa v X – bionic sphere

Čarovnú vôňu Vianoc si mohli obyvatelia Šamorína, ale i širšieho okolia vychutnať počas podujatia Adventná nedeľa, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 11. decembra 2016 v priestoroch X – bionic sphere v Šamoríne. Deti mali možnosť  vyzdobiť si medovníky a vyrobiť originálne vianočné darčeky. Okrem toho bolo pre nich pripravené prekvapenie – výroba vlastnej pizze s talianskym kuchárom Fiorim.

Trnavský samosprávny kraj prezentoval na výstavnej ploche turistický potenciál kraja, predovšetkým vodný potenciál a zážitkovú turistiku. Návštevníci mali možnosť si vybrať z rôznych propagačných materiálov, najväčší záujem prejavili o brožúrku Trnavský kraj-región pre všetkých. Potešili ich aj drobné propagačné predmety. Detičky sa potešili omaľovánkam, pexesu a vedomostnej hre „Poznáš Trnavská kraj“, ktorú pripravil TTSK v spolupráci s Klastrom RR. Pre návštevníkov expozície bola pripravená ochutnávka čajového pečiva. Prezentáciou regionálnych produktov sa snaží TTSK zintenzívniť aj propagáciu stredných odborných škôl venujúcich sa príslušným učebným odborom.