9. ročníku čitateľskej ankety titul „Kniha Záhoria 2016

9. ročníku čitateľskej ankety titul „Kniha Záhoria 2016

53 titulov sa uchádza o víťazstvo v ankete Kniha Záhoria 2016

V Záhorskej knižnici v Senici bolo od 18. júla 2017 vystavených 53 kníh s ambíciou získať v 9. ročníku čitateľskej ankety titul „Kniha Záhoria 2016“. Hlasovať o nich bolo možné vo verejných knižniciach i na internete.

O víťazovi rozhodli čitatelia, ktorí knihám dali hlas vo verejných knižniciach Záhoria odovzdaním hlasovacieho lístka v prospech vybraného titulu, alebo hlasovaním prostredníctvom internetu na webových stránkach spoluorganizátorov ankety. Sú nimi Záhorská knižnica v Senici, mestá Senica, Skalica, Holíč, Záhorské múzeum v Skalici, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici a Mestské centrum kultúry v Malackách. Ktoré tituly sa zaradili medzi súťažiace? Výlučne knihy, ktorým nechýba medzinárodné knižné označenie ISBN, sú pritom o Záhorí, o Záhorákoch, zo Záhoria, alebo od autorov či vydavateľov pôvodom zo Záhoria alebo na Záhorí žijúcich. Knihy do súťaže navrhli čitatelia, vydavatelia, autori, spolutvorcovia, tlačiarne, sponzori alebo investori. Ak splnili všetky anketou stanovené podmienky a sú pritom z produkcie v roku 2016, bolo možné o nich hlasovať. Internetové hlasovanie organizátori zabezpečili technicky tak, aby nemohlo byť zneužité opakovaným hlasovaním z jednej elektronickej adresy.

Súťaž je už tradične zdravou rivalitou obcí a miest ako podporovateľov knižnej produkcie, podnecuje zdravý lokálpatriotizmus, vlastenectvo i hrdosť na významných rodákov a dosiahnuté úspechy. V ankete sú tohto roku knihy z Malaciek, Skalice, Senice, Holíča, Sobotišťa, Plaveckého Podhradia, Plaveckého Štvrtka, z Lamača i ďalších miest a obcí.

Súťažiace tituly predstavujú tiež množstvo výnimočných osobnosti spojených so Záhorím. Sú nimi napríklad i cisárovná Mária Terézia, básnik Pavol Országh Hviezdoslav, novinár, kňaz a národný buditeľ Jozef Miloslav Hurban (200-ročnicu od jeho narodenia si celý rok pripomíname), alebo jeho syn spisovateľ, novinár i politik Svetozár Hurban Vajanský, ktorý sa v Hlbokom narodil pred 170 rokmi, ale i menej známe okolnosti zo života exilového básnika Rudolfa Dilonga…Cenné je, že aj z hľadiska poznávania krás Slovenska súťažia i knihy a brožúry o pútnických miestach, sakrálnych stavbách, turistických trasách a zaujímavých častiach prírody. Zastúpená je beletria, poézia, rozprávky, spomienky pamätníkov. Medzi populárno-náučnými publikáciami nachádzame i príručku pre účtovníkov, knižku o menej známych osobnostiach odboja, vedy, katalógy k výstavám výtvarníkov, zborník s víťaznými prácami z celoštátnej autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016 i knihu o remeslách a živnostiach.

Tematicky súťažili knihy venované hasičským zborom, hudobníkom, poľovníkom, výtvarníkom, literátom i fotografom.

V doterajších ôsmich ročníkoch ankety súťažilo spolu 347 kníh. V 1. ročníku –  sa Knihou Záhoria 2008 stal titul Ján Náhlik – Fotografie od Dany Janáčkovej. V 2. ročníku bola Knihou Záhoria 2009 kniha básni Zdenky Lacikovej S krídlami básne. Treťou Knihou Záhoria 2010 sa stala publikácia Zlatý vek cisárskej rezidencie v Holíči v období Františka Štefana I. Lotrinského. Za 4. Knihu Záhoria 2011 hlasujúci zvolili Encyklopédiu Suchohradu Dimburka, v 5. ročníku Knihou Záhoria 2012 bolo Jabuoňické všelico 1262 – 1212, šiestym titulom Kniha Záhoria 2013 sa pýši kniha Dušana Krivského Blb nového typu. V 7. ročníku získala titul Kniha Záhoria 2014  Habánka od Vojtecha Czobora a vlani pri rekordnej účasti 62 súťažiach zvíťazila a Knihou Záhoria 2015 sa stala Senica v nostalgii pohľadníc od Petra Brezinu a Jána Petra. Kto sa medzi víťazov zaradí v 9. ročníku?

Čitateľská anketa o Knihu Záhoria 2016 je jedinou anketou, v ktorej nerozhodujú posudky recenzentov, odborných porôt, grafikov alebo knihovníkov. O víťazovi rozhodnú čitatelia. Hlasovať bolo možné do konca septembra 2017. Výsledky vyhlásia organizátori v stredu 25. októbra 2017 o 16.00 hod. v Záhorskom múzeu v Skalici za účasti autorov a vydavateľov víťazných kníh.

TS: ZÁHORSKÁ KNIŽNICA SENICA