Podporujeme sociálnu oblasť

Podporujeme sociálnu oblasť

V spolupráci s redakciou časopisu Friško sme spracovali a prinášame komplexný prehľad sociálnych služieb a zariadení pre seniorov na území západného Slovenska. Podpora sociálnej oblasti je jedna z hlavných tém KRR, pričom zorientovať sa v tejto téme nie je vôbec jednoduché. Témy sú autenticky spracované v aktuálnom vydaní časopisu Friško, II. ročník, jar 2018 na stranách 25 až 53 a je to doposiaľ najobsiahlejší publikovaný dokument v takejto forme. Veríme, že mnohým pomôže v zorientovaní sa v problematike a našou ambíciou je, aby sme do spolupráce pri spracovaní elektronickej verzie prehľadu sociálnych zariadení a tém zapojili čo najviac aktérov, ktorí sa sociálnym službám venujú profesionálne ale aj tých, ktorí sú ochotní akokoľvek pomôcť. Kompletný článok nájdete aj na internete TU.