Stretnutie zástupcov Združenia miest a obcí  Žitného ostrova v Kostolných Kračanoch

Stretnutie zástupcov Združenia miest a obcí Žitného ostrova v Kostolných Kračanoch

V utorok 20. decembra 2016 sa konalo v Kostolných Kračanoch stretnutie zástupcov Združenia miest a obcí  Žitného ostrova.

Trnavský samosprávny kraj pripravil výstavu zameranú na prezentáciu turistického a historického potenciálu Trnavského kraja. Pre účastníkov podujatia bola pripravená ochutnávka čajového pečiva, medovníčkov, kávy a čaju, ktorú pripravili študenti SOŠ obchodu a služieb z Trnavy a drobné propagačné predmety.

Podujatie podporil svojou účasťou aj Klaster RR. Návštevníci sa potešili propagačným materiálom o atraktivitách Trnavského kraja, záujem prejavili predovšetkým o materiály venované cykloturistike a o časopis Biker.