1.medzinárodná PROLANTCAP konferencia, Bratislava 8.6.2017

1.medzinárodná PROLANTCAP konferencia, Bratislava 8.6.2017

Dňa 8. júna 2017 sa v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila 1. medzinárodná PROLANTCAP konferencia, ktorú organizovala HARMONY Academy, ktorá je členom Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko (KRR). HARMONY ACADEMY je členom Asociácie jazykových škôl SR a zároveň tvorcom funkčného modelu riadenia školy Learn&Lead. Vďaka tomuto modelu prispieva k rozvoju inovatívnych programov v jazykovom vzdelávaní lektorov, školiteľov, metodikov a ich riadiacich pracovníkov. Ich hlavným cieľom je vylepšovať kapacity (nielen) jazykových škôl, najmä v oblasti strategického rozvoja, organizačného riadenia, leadershipu, kvality vzdelávania, internacionalizácie, rovnosti a inklúzie.

Konferencia bola určená pre zamestnancov firiem v automobilovom priemysle a rozvoji cestovného ruchu, zástupcom verejného sektora zodpovedajúceho za kvalitu a rozvoj jazykového vzdelávania ako i majiteľom, riaditeľom jazykových škôl, dodávateľom kurzov jazykového vzdelávania, a ich učiteľom a lektorom cudzích jazykov. Do projektu je zapojených celkovo 5 ďalších krajín – Lotyšsko, Veľká Británia, Francúzsko, Malta a Taliansko.
Konferencie sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva školstva SR a odborných partnerov pôsobiacich v automobilovom priemysle Peugeot Citroen Slovakia a Duálnej akadémie, ako aj zástupcov zamestnávateľov v týchto odvetviach.
Konferenciu podporil aj Trnavský samosprávny kraj (TTSK). V prezentačnom stánku propagoval svoje aktivity a stredné odborné školy so zameraním na predmetné odvetvia. Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera (Piešťany) prezentovala svoje cateringové služby. Osobnou účasťou podporil podujatie aj KRR, ktorý prezentoval cestovný ruch Trnavského kraja. Pre účastníkov konferencie boli pripravené propagačné a informačné materiály o atraktivitách kraja. Najväčší záujem prejavili o brožúrku Trnavský kraj – región pre všetkých, turistické mapy Trnavského kraja a materiály zamerané na cykloturistiku.