Životné prostredie

Problematika a témy, ktoré sú dnes spoločensky vysoko aktuálne a je potrebné sa nimi zapodievať. Spoločnosť už dospela vlastným vývojom a poznaním k tomu, že nezodpovedný prístup k témam životného prostredia má negatívny dopad na kvalitu nášho života a nedozerné dôsledky pre budúce generácie. Budeme radi, ak naši členovia a partneri v rámci klastra predstavia možnosti EKO prístupu k rôznym produktom a službám, ktoré umožnia v rámci klastra riešiť témy ako sú elektromobilita, zníženie energetickej náročnosti budov, odpadové hospodárstvo, obzvlášť separovanie a recyklácia a podobne. V neposlednom rade máme záujem podporovať ekologické aktivity ako výsadbu zelene či včelárenie.

 • elektromobilita (autá, elektrobicykle, nabíjacie stanice, osveta)
 • zníženie energetickej náročnosti budov
 • odpady

KONKRÉTNE PONUKY

 • elektroautá
 • elektrobicykle
 • verejné osvetlenie
 • inteligentá elektrina
 • rekuperácie
 • klimatizácie, tepelné čerpadlá
 • zatepľovanie
 • recyklácia pneumatík
 • recyklácia stavebnej sute
 • výsadba – stromčeky zo záhradníckej školy