Vzdelávanie

Na Slovensku žijeme v tej lepšej a kvalitnejšej časti sveta. Jednoducho povedané – je nám stále veľmi dobre a akosi sme teda stále ochotní veriť, že sme spoločnosť vzdelaná a vzdelávajúca sa. Mnohí z nás ešte stále žijú v presvedčení, že sme na tom oveľa lepšie ako „rozvojové krajiny“, o ktorých sme sa učili pre rokom 1989, či už sú z ázijského alebo amerického kontinentu, na tom až tak nezáleží. Dôležité je, že mnohí z nich nás už dávno predbehli a stále sa od nás vzďaľujú, čím sa stávame na globálnom svetovom ihrisku konkurencie neschopní. Stále je však u nás vzdelanie zadarmo garantované ústavou. To je samozrejme tá dobrá správa. Horšie je, že kvalita nášho vzdelávania z roka na rok neustále upadá, výsledky monitorov a testovaní vedomostí žiakov sa alarmujúco stále prepadávajú, študenti študujú na takých odboroch stredných a vysokých škôl, že mnohí sú absolútne neuplatniteľní na trhu práce, a napriek týmto skutočnostiam sa o reálnom prepojení potrieb trhu práce a vzdelávaním viac rozpráva ako koná. Akosi nikto nemá politickú odvahu – lebo u nás je vzdelávanie nie odborná, ale politická záležitosť – povedať DOSŤ a začať podnikať kroky na to, aby sme tento stav zmenili k lepšiemu. V rámci KRR sa chceme pokúsiť aspoň na malých príkladoch poukázať, o aké vzdelávanie a prípravu študentov majú záujem reálni zamestnávatelia, aké motivačné nástroje by sme mohli uplatniť, aby sme potrebné študijné odbory zatraktívnili pre študentov, a podobne. Okrem toho chceme v rámci neformálneho systému vzdelávania ponúknuť našim členom možnosti získať formou školení, seminárov a ďalších aktivít také produkty, ktoré sú potrebné a užitočné pre ich organizácie alebo zamestnancov. Rovnako chceme priniesť zaujímavé námety pre inovácie, nové formy a metódy vytvárania partnerstiev, či námety na iný pohľad zabezpečovania vzdelávacích procesov tak, aby boli užitočnejšie pre praktickú orientáciu absolventov.

Ciele

  • propagácia inovatívnych vzdelávacích aktivít (napr. Aurelium, KID Genius)
  • identifikácia potrieb trhu práce a prepájanie požiadaviek zamestnávateľov a škôl
  • návrhy na úpravu študijných odborov a ich prispôsobovanie očakávaniam trhu (najmä technické smery)
  • námety na nové projekty (umelecké vzdelávanie, školy v prírode)
  • neformálne vzdelávacie aktivity (školenia, semináre, webináre – vlastné aj s portfólia členskej základne) – Schoolio, BOZP balíčky, GDPR, ale aj systematickejšie ako napr. automatizované počítačové siete
  • zber dát