Sociálna oblasť

Jedna z najťažších celospoločenských tém. Klaster má záujem prispieť k jej spopularizovaniu a pokúsiť sa vytvoriť formy a nástroje na systematický prístup k tejto náročnej téme. Dnes je takmer nemožné získať o tejto oblasti komplexnejšie informácie. Napriek tomu, že jestvuje množstvo organizácií a inštitúcií, ktoré v sociálnej oblasti pôsobia, nie je jednoduché dopátrať sa k tomu, ktoré to sú, a najmä aké sú ich aktuálne kapacity a možnosti pre poskytovanie ich služieb. Ľudia využívajúci tieto služby sú často vylúčení zo spoločenského života a cítia sa zbytoční. Máme záujem zapojiť ich do aktivít, v rámci ktorých by našli určité uplatnenie. Podobne to platí aj v kategórii ďalších marginalizovaných skupín. Postupne by sme osobitne radi našli možnosti na podporu rôznych druhov talentov, ktorí svoj potenciál nemôžu rozvíjať z rôznych dôvodov. Spoločným úsilím môžeme ponúknuť zaujímavé riešenia hodné podpory tých, ktorí si to môžu dovoliť a sú ochotní prispieť akýmkoľvek spôsobom na správnu vec.

  • spracovanie databáz, tém
  • zapojenie znevýhodnených občanov do regionálneho rozvoja – propagácia a zebezpečenie odbytu ich produktov a služieb (z chránených dielní ale aj z DSS aj individuálne)
  • podpora talentov
  • benefičné aktivity (využitie časti členského na sociálnu oblasť – filantropia)
  • časť členského automaticky vyčlenená na sociálnu sféru

KONKRÉTNE PONUKY:

  • ON LINE databáza voľných pozícií v zariadeniach sociálnych služieb + možnosti v nich
  • Výrobky
  • Predstavujeme talenty