Podporné činnosti

Ciele

  • marketingové nástroje (najmä printové časopisy FRIŠKO a digitálna serverová aplikácia GoSlovakia)
  • projektový manažment, vrátane podpory pri využívaní EÚ fondov
  • právne poradenstvo
  • podpora pri zabezpečovaní procesov verejného obstarávania
  • popularizácia SMART riešení a myšlienok smart cities a smart regiónov
  • Platforma členovia členom ON LINE