Sakrálna a kultúrna tematika

Potenciál obsiahnutý v kultúrnom dedičstve je ohromujúci. Radi by sme vám prostredníctvom aktivít klastra pomohli tento potenciál postupne objavovať a propagovať tak, aby jeho krása a hodnota bola ponúknutá čo najširšiemu okruhu záujemcov.

Väčšina kultúrneho a sakrálneho dedičstva je koncentrovaná v mestách a obciach ako centrách kultúrneho, sociálneho a spoločenského života. Práve kultúrne a sakrálne pamiatky priamo tvoria alebo dotvárajú charakter našich sídiel a sú najväčšími ozdobami a atraktivitami v danom území. Sú dôkazom toho, že ľudia na tomto území boli vždy tvorivý a mali úctu k hodnotám. Pred nami stojí veľká výzva, aby sme čo najviac kultúrnych a sakrálnych pamiatok spropagovali a podľa možností sa spolupodieľali aj na ich  záchrane, zachovaní, zveľaďovaní a aktívnom využívaní.

 

Tipy a odporúčania:

 

Západoslovenské múzeum v Trnave

– pôžitok a oddychv obci Prievaly zažijete spojením pobytu v teplom kúpeli, saunovaním, relaxom vo vírivke a pri masáži s ochutnávkou živého nepasterizovaného piva Sandorf vlastnej produkcie. Pivné kúpele majú liečivé účinky na pleť a vlasy, uvoľňujú svalové napätie, zahrievajú kĺby a podporujú imunitný systém.

Žitnoostrovné múzeum v Dunajskej Strede

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Rotunda Sv. Juraja v Skalici

Balneologické múzeum v Piešťanoch

Smolenický zámok