Cyklodoprava a cykloturistika

Našou ambíciou je spojiť čo najväčší okruh aktérov verejnej správy, súkromného a tretieho sektora s cieľom spoločnej identifikácie možností rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky na území Trnavského kraja v kontexte cyklistickej problematiky a riešení cyklo-tém v okolitých krajoch tak na Slovensku, ako aj v cezhraničných regiónoch.

Cieleným a systematickým prístupom k uvedeným témam chceme prispieť k príprave projektových zámerov na skvalitnenie a lepšiu propagáciu existujúcej siete cyklotrás, ako aj hľadanie možností a vytváranie podmienok pre identifikáciu nových projektov zameraných na prípravu projektových dokumentácií a budovanie nových cyklotrás, vrátane ich kvalitného značenia.