Nový začiatok

Klaster cestovného ruchu- západné Slovensko (KCR) bol založený v decembri 2008 ako dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb. Jeho zakladajúcimi členmi boli Trnavský samosprávny kraj a mesto Galanta. V nasledujúcich rokoch však vývoj klastra stagnoval v oblasti aktivít, ako aj v úspešnosti získavania nových členov.