INFO KIOSK a jeho inovatívne riešenie

Ďalšie inšpiratívne stretnutie so spoločnosťou Info Kiosk, na ktorom zástupca spoločnosti p. Kavoň odprezentoval výhody dotykového infokiosku. Infokiosk je zariadenie, ktoré sprostredkuje informácie jednoduchou, pútavou a zároveň prehľadnou obrazovou formou.

Konferencia Smart Cities 2016

  Trnavský samosprávny kraj, Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko a vydavateľ časopisu  Smart Cities (magazín o chytrých technológiách pre efektívnejšiu správu miest a obcí) usporiadali dňa 4. februára 2016 v priestoroch zrekonštruovanej trnavskej Synagógy status quo ante Konferenciu časopisu Smart Cities.