XXXII. Galantské trhy 11.-13.8.2016

Mesto GALANTA Vás srdečne pozýva na tradičné GALANTSKÉ TRHY, ktoré sa uskutočnia v dňoch 11. – 13. augusta 2016. Galantské trhy to je predovšetkým veľký výber všakovakého tovaru od výmyslu sveta, ale aj bohatý kultúrny program a športový program s mnohými atrakciami. História organizovania trhov v Galante siaha až do 16. storočia, kedy mesto získalo trhové výsady od kráľa […]

Kraj ako destinácia pre nemeckých turistov

Dňa 28. augusta 2015 sa uskutočnilo rokovanie na úrovni Sekcie regionálneho rozvoja so zástupcami letiska Piešťany za účelom hľadania možnosti spolupráce. Stretnutie nadviazalo na rokovania letiska s mestom Piešťany a OOCR Rezort Piešťany, ktoré zatiaľ nepriniesli hmatateľné výsledky. Konkrétny návrh spolupráce zo strany letiska je prioritne orientovaný v 1. fáze na destináciu Nemecko.

Stretnutie so zástupcami okresných miest

Dňa 27.8.2016 sme sa stretli so zástupcami okresných miest. Na spoločnom stretnutí sme predstavili naše zámery a zameranie činností na hlavné témy : cyklodoprava a cykloturistika, využitie vodného potenciálu a kúpeľný turizmus, sakrálny turizmus a tematika kultúry, gastronómia a ubytovanie, zážitková turistika. Nosnou témou bolo vyzdvihnutie miestnej a regionálnej spolupráce v aktívnom cestovnom ruchu, kde kľúčovými […]