24h SLOVAKIA RING Cycling Race 30.6.-1.7.2016

Na prelome júna a júla bude náš člen SLOVAKIA RING  opäť patriť fanúšikom cyklistiky. Čaká ich unikátny 24-hodinový cyklomaratón pod názvom 24H SLOVAKIA RING cycling race. Tento rok tak prichádza v poradí už tretí ročník cyklistickej 24 hodinovky. Preteky sú určené amatérskym aj profesionálnym cyklistom. Na štart sa postavia jednotlivci a tímy zložené z dvoch, štyroch, šiestich alebo […]

Automotive Slovakiaring 2016

Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko ako hlavný partner spolu s  Automobilovým klastrom Slovensko a Slovak Business Agency organizoval dňa 7. júna 2016 1. ročník medzinárodného kooperačného podujatie Automotive Slovakiaring 2016. Spolupráca medzi oboma klastrami, ktorých zakladajúcim členom je Trnavský samosprávny kraj, je želaným výsledkom kooperácie verejnej správy a podnikateľských subjektov. Podujatie organizované v rámci konferencie […]

Festival európskeho priateľstva v Čilistove

4. júna 2016  sa uskutočnil 6. ročník Folklórneho festivalu európskeho priateľstva a otvorenie letnej sezóny v parku Hotela Kormorán v Šamoríne – Čilistove. Prezentácia klastra a jeho členov bola súčasťou tohto programu. Rodiny s deťmi sa pri nás zastavovali každú voľnú chvíľku, hlavne keď sme rozdávali maľovánky pre deti alebo prívesky na kľúče so „svetielkami“. Rodičia využili čas […]

Festival vína a jedla CK WINO & DNI WEGRZYNA na MALOM RINKU

Vďaka  aktívnej spolupráci Trnavského samosprávneho kraja so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruchu a s jej zahraničnými zástupcami v iných krajinách sa Klaster cestovného ruchu –  západné Slovensko zúčastnil turistickej prezentácie krajín bývalého Rakúsko – Uhorska v rámci festivalu vína a jedla CK WINO & DNI WEGRZYNA na MALOM RINKU v historickom centre  v Poľskej republike v dňoch 19. – 22.5.2016. […]

Region Tour Expo 2016 zatvoril svoje brány

14. mája 2016 sa zatvorili brány v poradí už piatej výstavy, na ktorej Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko a Trnavský samosprávny kraj v tomto roku spoločne prezentovali turistický región a jeho rozmanitý potenciál. Tentokrát to bola výstava Region Tour Expo 2016 v Trenčíne, ktorá bola pre návštevníkov otvorená dva dni, spolu s výstavami TORTY & SVET PEČENIA, CHUŤ SLOVENSKA […]

Region Tour Expo 13.-14.5.2016

Výstavisko Expo Center Trenčín pripravilo v dňoch 13. až 14. mája 2016 už 5. ročník výstavy cestovného ruchu regiónov Region Tour Expo. Súbežne sa uskutoční prezentácia tradičných ľudových umeleckých remesiel a prvýkrát aj výstava slovenských produktov Chuť Slovenska, určená pre milovníkov dobrého jedla, pitia a produktov vyrobených na Slovensku.

Megatrends and Media 2016

Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko spolu s Trnavským samosprávnym krajom, ako generálni partneri podujatia, prispeli  k uskutočneniu 11. ročníka na tému „Megatrendy a médiá“, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 19. – 20. apríla 2016 na Smolenickom zámku.

Zasadnutie Valného zhromaždenia KCR-ZS

Valné zhromaždenie Klastra cestovného ruchu – západné Slovensko sa konalo dňa 7.4.2016 na Úrade Trnavského samosprávneho kraja. Zúčastnilo sa ho 22 členov klastra. Prítomných privítali členovia Správnej rady.

Stretnutie s X-bionic sphere

Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko (KCR) získal počas výstavy ITF Slovakia 2016 viacero nových kontaktov na potenciálnych partnerov, ktorí môžu pomôcť napĺňať jeho primárne vízie a ciele. So spoločnosťou X-bionic® sphere sme počas výstavy strávili príjemné chvíle a našli sme mnoho spoločných tém, ktoré môžu prispieť k rozvoju cestovného ruchu a vzájomnej podpore.

INFO KIOSK a jeho inovatívne riešenie

Ďalšie inšpiratívne stretnutie so spoločnosťou Info Kiosk, na ktorom zástupca spoločnosti p. Kavoň odprezentoval výhody dotykového infokiosku. Infokiosk je zariadenie, ktoré sprostredkuje informácie jednoduchou, pútavou a zároveň prehľadnou obrazovou formou.

Konferencia Smart Cities 2016

  Trnavský samosprávny kraj, Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko a vydavateľ časopisu  Smart Cities (magazín o chytrých technológiách pre efektívnejšiu správu miest a obcí) usporiadali dňa 4. februára 2016 v priestoroch zrekonštruovanej trnavskej Synagógy status quo ante Konferenciu časopisu Smart Cities.

Medzinárodný veľtrh ITF SLOVAKIATOUR

V dňoch 28. – 31.1.2016 sa Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko (KCR) zúčastnil pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja veľtrhu ITF Slovakiatour v Bratislave, ktorý je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy. Veľtrh každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska. 

Stretnutie pridružených členov

Dňa 17.12.2015 sme sa stretli so šiestimi pridruženými členmi Klastra cestovného ruchu – západné Slovensko (KCR), ktorí boli v KCR od jeho vzniku v roku 2008. (na zábere rokovanie so zástupcami Serede)

Rezort Piešťany potvrdil vstup do Klastra

Dňa 7.12. 2015 nás z Rezortu Piešťany navštívili predseda predstavenstva  RNDr. Peter Tremboš a pán Ing. Štefan Šiška výkonný riaditeľ OOCR Rezort Piešťany. Na spoločnom stretnutí sme okrem toho, že nám Rezort Piešťany potvrdil vstup do Klastra cestovného ruchu – západné Slovensko (KCR), prijali aj ich uvítanie aktivity zúčastniť sa na veľtrhoch, ako aj záujem na systematickom rozvoji cestovného ruchu na […]

Medzinárodná konferencia o záchrane kultúrnych pamiatok

Dňa 25. novembra 2015 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante uskutočnila medzinárodná konferencia o záchrane kultúrnych pamiatok a ich prínose pre cestovný ruch. Organizátormi konferencie boli Mesto Galanta a Občianske združenie Neogotický kaštieľ Galanta v spolupráci s komisiou obchodu, cestovného ruchu a komisiou kultúry a medzimestských vzťahov.

Stretnutie OOCR pôsobiacich v Trnavskom kraji

Dňa 10. septembra 2015 bolo zvolané sekciou regionálneho rozvoja pracovné stretnutie oblastných organizácií cestovného ruchu (ďalej len OOCR) k téme rozvoja cestovného ruchu na území Trnavského samosprávneho kraja. Nosnou témou bolo zdôraznenie nutnosti nadhľadovej objektivity z pohľadu celého kraja v aktívnom cestovnom ruchu, kde synergickí aktéri resp. OOCR majú potrebu zosieťovania. Výsledným efektom bude dosiahnutie […]

Stretnutie so zástupcami Slovakia Ringu

Dňa 8. septembra 2015 sa uskutočnilo rokovanie so zástupcami spoločnosti Slovakia Ring Agency za účelom hľadania možnosti spolupráce s Klastrom cestovného ruchu – západné Slovensko (KCR). Sme veľmi potešení, že náš zámer na spoluprácu bol privítaný takmer okamžite. Diskutovaná bola možnosť kooperácie cielenou propagáciou produktu „Škola bezpečnej jazdy“ pre vnútorného návštevníka kraja, najmä z radov „mladších ročníkov“. Počas […]

Pracovné stretnutie s dekankou FMK UCM

Dňa 8. septembra 2015 sa uskutočnilo rokovanie s dekankou FMK UCM v Tranve, pani Danou Petranovou, za účelom hľadania príležitosti spolupráce medzi Trnavským samosprávnym krajom resp. Klastrom cestovného ruchu – západné Slovensko (KCR) a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM). Na stretnutí bol predstavený zámer zo strany KCR iniciovať „aktívny“ verejnoprospešný vzťah s […]

Kraj ako destinácia pre nemeckých turistov

Dňa 28. augusta 2015 sa uskutočnilo rokovanie na úrovni Sekcie regionálneho rozvoja so zástupcami letiska Piešťany za účelom hľadania možnosti spolupráce. Stretnutie nadviazalo na rokovania letiska s mestom Piešťany a OOCR Rezort Piešťany, ktoré zatiaľ nepriniesli hmatateľné výsledky. Konkrétny návrh spolupráce zo strany letiska je prioritne orientovaný v 1. fáze na destináciu Nemecko.

Stretnutie so zástupcami okresných miest

Dňa 27.8.2016 sme sa stretli so zástupcami okresných miest. Na spoločnom stretnutí sme predstavili naše zámery a zameranie činností na hlavné témy : cyklodoprava a cykloturistika, využitie vodného potenciálu a kúpeľný turizmus, sakrálny turizmus a tematika kultúry, gastronómia a ubytovanie, zážitková turistika. Nosnou témou bolo vyzdvihnutie miestnej a regionálnej spolupráce v aktívnom cestovnom ruchu, kde kľúčovými […]

Nový začiatok

Klaster cestovného ruchu- západné Slovensko (KCR) bol založený v decembri 2008 ako dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb. Jeho zakladajúcimi členmi boli Trnavský samosprávny kraj a mesto Galanta. V nasledujúcich rokoch však vývoj klastra stagnoval v oblasti aktivít, ako aj v úspešnosti získavania nových členov.