Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku s názvom „Digitalizácia a tvorba originálneho obsahu pre body záujmu (POI)“ v rámci  prieskumu trhu podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Klaster regionálneho rozvoja zabezpečuje pre projekt „Digitalization as a tool for sustainable regional development – education, environmental and social dimension“ – […]