Stretnutie so zástupcami Slovakia Ringu

Stretnutie so zástupcami Slovakia Ringu

Dňa 8. septembra 2015 sa uskutočnilo rokovanie so zástupcami spoločnosti Slovakia Ring Agency za účelom hľadania možnosti spolupráce s Klastrom cestovného ruchu – západné Slovensko (KCR). Sme veľmi potešení, že náš zámer na spoluprácu bol privítaný takmer okamžite. Diskutovaná bola možnosť kooperácie cielenou propagáciou produktu „Škola bezpečnej jazdy“ pre vnútorného návštevníka kraja, najmä z radov „mladších ročníkov“. Počas diskusie vznikol návrh pre vytvorenie projektov cezhraničnej spolupráce a rovnako myšlienka podpory výchovy novej „generácie“ priaznivcov motošportu.

Ponuka kombinácie školy bezpečnej jazdy a adrenalínových zážitkov je v súlade s politikou KCR a významne dopĺňa spoločný záujem pritiahnuť návštevníka a udržať ho čo najdlhšie na území kraja. Začlenenie tréningových centier bezpečnej jazdy do prípravy začínajúcich vodičov pomohlo v zahraničí znížiť počet dopravných nehôd. Účelom projektu bude pozdvihnutie celospoločenského významu odborne fungujúceho centra s tímom profesionálnych inštruktorov na území západného Slovenska a regiónu.